Sakramenty w Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa.

Ślub (sakrament małżeństwa)

 

Sakrament małżeństwa jest wielkim aktem wiary i miłości: świadczy o męstwie wiary w piękno stwórczego aktu Boga i życiu tą miłością, która pobudza, by iść zawsze dalej, poza siebie samych, a także poza samą rodzinę. Chrześcijańskie powołanie do miłości bezwarunkowej i bez miary jest tym, co wraz z łaską Chrystusa tkwi także u podstaw wolnej zgody stanowiącej małżeństwo.

Papież Franciszek

 

 

Chrzest święty

 

Jesteśmy wezwani, by żyć naszym chrztem każdego dnia, jako rzeczywistością aktualną w naszym życiu. Jeśli udaje się nam iść za Jezusem i trwać w Kościele, pomimo naszych ograniczeń, słabości i grzechów, to dzieje się to jedynie ze względu na sakrament, w którym staliśmy się nowymi stworzeniami i zostaliśmy przyobleczeni w Chrystusa. To właśnie na mocy chrztu uwolnieni od grzechu pierworodnego zostaliśmy wszczepieni w relację Jezusa z Bogiem Ojcem; niesiemy nową nadzieję, bo chrzest daje nam ową nową nadzieję, nadzieję podążania drogą zbawienia przez całe życie, a tej nadziei nic i nikt nie może zgasić, bo nadzieja nie zawodzi. Zapamiętajcie to dobrze: nadzieja w Panu nigdy nie zawodzi! Dzięki sakramentowi chrztu św. jesteśmy w stanie przebaczać i kochać nawet tych, którzy nas obrażają i czynią nam zło; udaje się nam rozpoznać w ostatnich i ubogich oblicze Pana, który nas nawiedza i staje się bliskim. Chrzest pomaga nam rozpoznać w obliczu osób potrzebujących, cierpiących, także w naszym bliźnim oblicze Jezusa, dzięki tej mocy chrztu. 

Papież Franciszek

Nasz kameralny kościół upatrzyło sobie wiele par na miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa. Piękne, zabytkowe wnętrza, wspaniale brzmienie zabytkowych organów, atmosfera tego miejsca oraz opieka duszapsterska - te atuty najczęściej podkreślają przyszli małżonkowie ich goście przy wyborze Sankturaium Najświętszej Krwi Pana Jezusa na miejsce zaślubin.  

Zapraszamy do planowania uroczystości zaślubin w sanktuarium. [Kościół pomieści ok. 80 gości]

Sanktuarium nie jest kościołem parafialnym, ale zapraszamy do planowania uroczystości chrztu świętego w naszej świątyni. Istnieje możliwość dostosowania terminów do indywidualnych potrzeb.

POZNAŃSKI TRAKT EUCHARYSTYCZNY przeczytaj więcej...