Góra Przemysła

Tuż przy poznańskim Starym Rynku znajduje się Góra Przemysła, na której stał niegdyś zamek królewski (a od niedawna stoi ponownie).

W XIII wieku książę Przemysł – późniejszy król Przemysł II – postanowił właśnie na tym pagórku stworzyć swój dom. Niestety, został zamordowany, zanim budynek ukończono, więc zaprzestano budowy. Lata później król Kazimierz III Wielki powrócił do pomysłu ulokowania w tym miejscu zamku królewskiego. W powstałym obiekcie w 1493 roku królowi złożył hołd lenny wielki mistrz krzyżacki. Odtąd zawsze już wzgórze kojarzone było z siedzibą królów oraz ich namiestników przebywających w Poznaniu.

W 1536 budynek spłonął. Ruiny nie nadawały się do odbudowy. W miejsce dawnego zamku powstał nowy, renesansowy. Następne lata to kolejne rozbudowania i zmiany na frontach obiektu oraz we wnętrzach. 

W czasach współczesnych, przez dekady zamek przyjmował kolejno funkcje archiwum państwowego i sądu apelacyjnego. Podczas II wojny światowej, w wyniku walk o poznańską cytadelę, pod niemieckim ostrzałem zamek został całkowicie zniszczony. 

W kolejnych latach starano się odbudować budynek na tyle, by mógł pełnić funkcję użytkową dla mieszkańców miasta. W 2010 roku podjęto inicjatywę odbudowy zamku, który po otwarciu będzie mieścił Muzeum Sztuk Użytkowych, oddział poznańskiego Muzeum Narodowego. Data otwarcia pierwszej wystawy w nowej lokalizacji jest jednak ciągle odsuwana – dziś mówi się o połowie 2016 roku. 

Warto wspomnieć o pewnej ciekawostce dotyczącej nazwy wzgórza. Bardzo często na starych mapach, a nawet w Internecie możemy znaleźć je jako Wzgórze Przemysława. Nie jest to jednak zgodne z historią. Gdy starosłowiańskie kraje zaczęły się od siebie odłączać, do części imion dodawano końcówkę „-sław” – tak samo zadziało się w przypadku króla Przemysła. Zaczęto więc używać właśnie tej formy. W 1998 roku poznańscy radni uznali jednak, że jest ona niepoprawna i ahistoryczna. Za prawidłową przyjęto nazwę Góra Przemysła.

POZNAŃSKI TRAKT EUCHARYSTYCZNY przeczytaj więcej...